Menu

REGULAMIN BIEGU WOKÓŁ SZYBOWCA 2017

1. Cel imprezy:

 •     przybliżenie tematyki biegów długodystansowych,
 •     promocja zdrowia, poprzez aktywność ruchową na świeżym powietrzu.

2. Organizatorzy:

 • Organizator: Aerokub Leszczyński, Miasto Leszno w ramach inicjatywy Aktywnego Obywatelskiego Leszna
 • Współorganizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, miłośnicy biegów długodystansowych (Maraton Leszno).


3. Biuro zawodów:

    Biuro zawodów zorganizowane będzie przy ul. Szybowników 28, w pomieszczeniu recepcji Gliding Hotel w Lesznie.4. Termin i miejsce:

 
16.09.2017r. (sobota) godz.: 09:00 – 14.30 ul. Szybowników 28 w Lesznie, płyta lotniska szybowcowego.5. Dystans:

 •     bieg główny około: 10 km - 2 pętle,
 •     bieg towarzyszący około  5 km - 1 pętla
 •     biegi towarzyszące dla dzieci:

        200 m bieg dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym, 800 m bieg dla dzieci szkolnych do 10 roku życia, 1.500 m dla młodzieży do lat 15-tu.

 

6. Trasa:
 
Poprowadzona zostanie 95% trawiastą nawierzchnią płyty lotniska szybowcowego, 5% utwardzoną drogą szutrową, limit czasu dla wszytkich konkurencji wynosi 90 minut (czekamy na ostatniego zawodnika!).7. Zgłoszenia:
 
Na stronie maratonleszno.pl w formularzu zgłoszeń - biegi na 10 km i 5 km do dnia 15.09.2017 oraz dniu zawodów w biurze zawodów lub do wyczerpania limitu.
 
Limit zgłoszeń 300 zawodników łącznie na obydwa dystanse 10 i 5 km. 
 
Rejestracja najmłodszych zawodników do biegów dla dzieci wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów bez limitu.


 
8. Opłata startowa:
 
Opłata startowa wynosi 25 zł dla zawodników zgłoszonych na dystanse 10 km i 5 km. Płatne w dniu startu w biurze zawodów.

Biegi dla dzieci i młodzieży bez opłaty startowej.


 
9. Program zawodów:
 
Biuro zawodów: 16.09.2017 (sobota) otwarcie godz. 9:00, zakończenie rejestracji zawodników godz.11:00. 

W biurze przyjmowna będzie opłata startowa, wydawanie numerów startowych wraz z chipami oraz będzie możliwość zapisania się na bieg pod warunkiem nie wyczerpanego limitu zgłoszeń.


Program minutowy zawodów:

 •     godz. 11:00 - start biegu dla najmłodszych (200m),
 •     godz. 11:10 - start biegu dla dzieci w wieku szkolnym (800m) ,
 •     godz. 11:20 - start biegu dla młodzieży > 10 roku życia (1.500m),
 •     godz. 11.45 - start biegu na 10.000 m
 •     godz. 12.00 - start biegu na  5.000 m
 •     godz. 12.20 - dekoracja biegów dziecięcych i młodzieżowych
 •     godz. 13.30 - dekoracja biegów na 5 i 10 km


10. Klasyfikacja:
 
Zawodnicy biegu głównego na 10 km i 5 km zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego elektronicznego pomiaru czasu.
Obowiązywać będzie klasyfikacja open kobiet i mężczyzn od 1 - 6 miejsca
 
W biegach dziecięcych i młodzieżowych, klasyfikacja będzie się odbywała na podstawie kolejności przybycia na metę, bez pomiaru czasu.
Obowiązywać będzie klasyfiakcja open dziewcząt i chłopców od 1 - 3 miejsca


 
11. Świadczenia:

Każdy zawodnik biegu na 5 i 10 km otrzyma:

 •     numer startowy
 •     komplet agrafek
 •     pamiątkową koszulkę z biegu
 •     zwrotny chip do elektronicznego pomiaru czasu
 •     bon na posiłek regeneracyjny
 •     drobne gadżety uzależnione od chojności sponsorów

Uczestnicy biegów dzicięcych i młodzieżowych otrzymają drobną przekąskę po biegu.12. Nagrody:

Biegi na 10 km i 5 km w kategorii open:

kobiet:

 • I miejsce - puchar + 30 minutowy lot szybowcem
 • II miejsce - puchar + lot paralotnią
 • III miejsce - puchar + 10 minutowy lot szybowcem
 • IV miejsce nagroda rzeczowa
 • V miejsce nagroda rzeczowa
 • VI miejsce nagroda rzeczowa

mężczyzn:

 • I miejsce - puchar + 30 minutowy lot szybowcem
 • II miejsce - puchar + lot paralotnią
 • III miejsce - puchar + 10 minutowy lot szybowcem
 • IV miejsce nagroda rzeczowa
 • V miejsce nagroda rzeczowa
 • VI miejsce nagroda rzeczowa

Biegi dla dzieci i młodzieży w kategorii open:

dziewcząt: miejsca I - III puchary

chłopców: miejsca I - III puchary

dla każdy uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych otrzyma pamiątkowy dyplom.13. Uczestnictwo:

 •     Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 •     Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 •     Dzieci i młodzież do biegów zostaną dopuszczeni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

 

14. Postanowienia końcowe:

 •     sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą jeden z dystansów,
 •     organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, nieoddane do depozytu,
 •     uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 •     pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 •     organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji.

 Naszą stronę odwiedziło już
4239602 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas