Menu

Regulamin

 
REGULAMIN
VIII SPORTING MARATON LESZNO1. Cel imprezy:

VIII SPORTING MARATON LESZNO- jest imprezą biegową o charakterze sportowym, popularyzującą zdrowy tryb życia, ochronę środowiska naturalnego, promującą region leszczyński oraz integrującą środowisko biegowe.

2. Organizator:

MARATON LESZNO przy patronacie - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest Piękne”, ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno, miłośnicy biegów długodystansowych.

3. Informacje:

Oficjalną stroną internetową biegu jest www.maratonleszno.pl , tam zamieszczone są wszystkie informacje dotyczące imprezy biegowej

4. Termin i miejsce:

19.08.2017 r (sobota) 9:00 – Leszno, tereny leśne - Nadleśnictwo Karczma Borowa, Polana Trzech Dębów.

5. Biuro zawodów:

 • 18.08.2017 piątek SKLEP SPORTING– Leszno, 16:00-20:00, wydawanie numerów startowych
 • 19.08.2017 sobota - Siedziba Firmy AMBIT - Leszno ul. Kąkolewska 21, godz. 07:00-9:30, wydawanie numerów startowych; na miejscu: parking, szatnia, prysznice, depozyt.


6. Trasa:

Zawody mają charakter terenowy i prowadzą drogami leśnymi Nadleśnictwa "Karczma Borowa”, trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 5 km, limit czasu dla maratonu wynosi 6 godzin (czekamy na ostatniego zawodnika!).

7. Dystanse:

 •     maraton 42,195 km, (4 okrążenia),
 •     półmaraton 21,097 km, (2 okrążenia)
 •     ćwierćmaraton 10,55 km, (1 okrążenie)
 •     marsz Nordic Walking (dystans półmaratonu lub ćwierćmaratonu).

8. Zgłoszenia i limity:


do dnia: 31.07.2017r. na stronie internetowej.

limit opłaconych zgłoszeń wynosi  700 osób dla wszystkich biegów.

9. Opłaty startowe:

Dla  zgłoszonych do 31.07.2017r. obowiązuje opłata w wysokości  50 zł na wszystkie dystanse, po tym terminie opłata wynosi 70zł.

W biurze zawodów w dniu biegu opłata startowa  wynosi 100 zł, organizator nie zapewnia jednak pełnych świadczeń.

Zwolnienie z opłaty startowej przysługuje:
 

 •     kobietom urodzonym w 1957r. i wcześniej,
 •     mężczyznom urodzonym w 1952r. i wcześniej;

pod warunkiem dokonania zgłoszenia do dnia 31-07-2017

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę, za pisemnym upoważnieniem, przesłanym jako skan dokumentu drogą mailową i potwierdzeniu telefonicznym.Płatności należy dokonywać na konto stowarzyszenia:

 Życie jest Piękne ul. Słowiańska 63, 64-100 Leszno

 nr konta BZWBK: 87 1090 2125 0000 0001 1585 0305

 w tytule płatności należy wpisać: imię i nazwisko, rocznik, dystans, VIII ML

 


10. Program zawodów:

w dniu 18.08.2017r.

Biuro zawodów:

SKLEP SPORTING – Leszno, godz. 16:00 - 20:00 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów,

w dniu 19.08.2017 r.

Biuro zawodów:

Siedziba Firmy AMBIT - Leszno ul. Kąkolewska 21

godz. 7:00 - 8:30 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów,

Program minutowy zawodów:

 •         godz. 09:00 - start maratonu,
 •         godz. 10:15 - start ćwierćmaratonu
 •         godz. 10:30 - start półmaratonu,
 •         godz. 10:35 - start marszu Nordic Walking,
 •         godz. 15:00 - zamknięcie mety,


 wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 60 min. po wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych biegach.

11. Klasyfikacja:


Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na podstawie indywidualnego pomiaru czasu, oficjalnym czasem jest czas brutto;

Maraton, półmaraton, ćwierćmaraton i marsz Nordic Walking (półmaraton i ćwierćmaraton):

     kategoria generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe
     kategorie  wiekowa kobiet i mężczyzn za miejsce 1 puchar, (M18, M30, M40, M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70)

Nagrody nie dublują się.

Pamiątkowe medale otrzymają wszyscy, którzy ukończą deklarowany dystans.

Zawodnicy, którzy nie ukończą deklarowanego w zgłoszeniu dystansu, nie będą klasyfikowani oraz nagradzani na innych dystansach, rozgrywanych w ramach imprezy.

12. Uczestnictwo:

Do startu w maratonie i półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
Do startu w ćwierćmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i mają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

13. Świadczenia:

 •     Pakiet startowy
 •     Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu, oraz napój chłodzący.
 •     Na trasie biegu (każde okrążenie) ustawione będą 2 punkty odżywcze oferujące napoje (woda, napój izotoniczny) i owoce, oraz 1 punkt z wodą.


14. Postanowienia końcowe:

Sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą deklarowany dystans, organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków, organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej dla marszu Nordic Walking, pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji.

 

 

 


 Naszą stronę odwiedziło już
4603580 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas