Dzisiejsza data: sobota, 22 listopada 2014 roku 
Forum rejestracja    Email:  Haslo: 
 
 
Start | Aktualności | Komunikaty | Informacje | Artykuły | Kalendarz imprez | Galeria biegaczy | Sylwetki biegaczy | Trasy biegowe | Biegi na orientację | Wolontariat | Maraton Leszno | Bieg Górski Leszno-Grzybowo | parkrun Leszno | MORSUJEMY | Nasze forum | Kontakt
     Zagraj z Orkiestrą

 Regulamin II BIEGU i KIJOMARSZU ZAGRAJ z ORKIESTRĄ.
 


Leszno 12 stycznia 2014

 
I. Organizator.
1.Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie. Koordynator Artur Kasprzak telefon 603970414
2.Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ”Życie jest piękne”

II. Cel
1.Zebranie środków dla WOŚP hasło NA RATUNEK "Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów"
2.Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.                                                                                                                                                            
 
III. Termin i miejsce
1.II Bieg i kijomarsz odbędzie się w dniu 12 stycznia 2014 r o godz 12.00.na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa
2.Start i meta na Polanie Trzech Dębów.
3.Trasa - 1 pętla w lesie Karczma Borowa/start-Polana Trzech Dębów-dukt leśny-Nowy Świat-ścieżka leśno-rowerowa równolegle do drogi Nowy Świat-Leszno-meta Polana Trzech Dębów.
4.Długość trasy:około 5 km.
5.Trasa biegu i kijomarszu będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1.W II Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ mogą wziąć udział osoby ,które ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu lub kijomarszu.
2.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub kijomarszu , które będzie dostępne w Biurze Zawodów.W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi podpisać rodzic lub prawny opiekun.
3.Odbiór numerów startowych – /sobota/11 stycznia 2014 r., w godz. 9:00-15.00, w Biurze Zawodów w Lesznie ul. 55 Pułku Piechoty 2/6 lub w dniu biegu /niedziela/ 12 stycznia 2014 r.,w godz 8.00-9.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie przy ul.Narutowicza .
4.Wszyscy uczestnicy Biegu i kijomarszu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

V. ZGŁOSZENIA i WPISOWE
1.Zgłoszenia do Biegu i Kijomarszu ZAGARAJ z ORKIESTRĄ będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonleszno.pl
2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2014. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe w Biurze Zawodów w dniu 11 stycznia 2014 ul.55 Pułku Piechoty 2/6 lub w dniu biegu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Narutowicza w godz.8.00-9.30.
3.Organizator zapewnia sobie możliwość wprowadzenia limitu uczestników biegu i kijomarszu w trakcie przyjmowania zapisów.  
4.Podczas odbioru numerów zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
5.W ramach pakietu każdy uczestnik biegu i kijomarszu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- pamiątkowy medal na mecie wykonany przez dzieci,
-ciepły poczęstunek.
6.Wpisowe za udział w biegu wynosi 20 zł dla osób dorosłych.Osoby niepełnoletnie 10 zł.Zgromadzone środki w całości będą przekazane na konto WOŚP.

VI.KLASYFIKACJA
Klasyfikacja kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji kobiet biegu i kijomarszu za zajęcie I,II,III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody.W klasyfikacji mężczyzn biegu i kijomarszu za zajęcie I,II,III miejsca uczestnicy otrzymają nagrody.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszystkich uczestników Biegu i Kijomarszu ZAGRAJ z ORKIESTRĄ obowiązuje niniejszy regulamin.
2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
3.Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 
 

 

 

Komunikaty     

Morsujemy - sezon rozpoczęty.
W najbliższą sobotę i niedzielę 22 i 23-go listopada morsujemy na plaży głównej w Osiecznej godzina 15:00.

więcej...


Informacje     

Spotkanie Maraton Leszno, podsumowujące sezon 2014.
Szanowne Biegaczki i Biegacze, Wolontariusze oraz sympatycy Maraton Leszno. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym sezon biegowy 2014. W tym roku postanowiliśmy zmienić jego formę. Spotkanie zorganizowane zostanie 28

więcej...


Kalendarz biegowy

Wybrane z galerii     


Newsletter     

Jeśli chesz otrzymywać informacje dotyczące naszej strony internetowej, maratonu i informacji z nim związanych - zapisz się do listy newslettera
zapisz wypisz

Naszą stronę odwiedziło już
1607313
osób


Szczegółowe statystyki