Menu

REGULAMIN

VII BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2017

 

     1.  Cel imprezy:

  • promocja regionu leszczyńskiego,
  • integracja środowiska biegowego,
  • sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie.


     2.  Organizator:

  • Maraton Leszno - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne” - Leszno, ul. Słowiańska 63,
  • AMBIT Sp. z o.o.     
  • miłośnicy biegów.


     3.  Termin i miejsce:  

  • 18.02.2017 (sobota) godz. 11:00 Leszno – Grzybowo


     4.  Dystans:

  • 10 km


     5.  Trasa:

  • prowadzi drogami leśnymi (możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami , trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 1 km.    

     6.  Biuro zawodów:

  • w dniu 17.02.2017 w godz. 16-19 firma AMBIT ul. Kąkolewska 21,
  • w dniu 18.02.2017 teren przed Cmentarzem Komunalnym w Lesznie – Grzybowie ul.Osiecka.

 

     7.  Zgłoszenia, opłata:

  • do 11 lutego 2017 na stronie www.maratonleszno.pl,
  • w dniu biegu w godz. 10:00 – 10:45 w biurze zawodów,
  • opłata startowa 30 zł płatna na konto Stowarzyszenia: 

87 1090 2125 0000 0001 1585 0305

w tytule przelewu piszemy: Imię Nazwisko, VIIBG 2017

  • 50 zł zgłoszenia i opłaty w dniu biegu w biurze zawodów.

     8. Organizacja startu:

  • start zawodników nastąpi w grupach po 100 osób,
  • odstęp czasowy między grupami 2 min.,
  • o przydziale do danej grupy startowej decyduje organizator,
  • zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu automatycznie przydzieleni są do ostatniej grupy startowej.

     9.  Klasyfikacja:

  • będzie prowadzona wg czasów netto,
  • kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca, bez podziału na kategorie wiekowe.

     10.  Uczestnictwo:

  • do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL.

   11.  Wyżywienie:

  • każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepłą herbatę i drożdżówkę.

 
   12.  Postanowienia końcowe:
      

  •  organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,
  •  sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na podstawie indywidualnego pomiaru czasu,
  •  organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
  •  organizator nie zapewnia kąpieli po biegu,
  •  uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 Naszą stronę odwiedziło już
3833062 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas