Menu

REGULAMIN

VII BIEG GÓRSKI LESZNO-GRZYBOWO 2017

 

     1.  Cel imprezy:

 • promocja regionu leszczyńskiego,
 • integracja środowiska biegowego,
 • sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie.


     2.  Organizator:

 • Maraton Leszno - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne” - Leszno, ul. Słowiańska 63,
 • AMBIT Sp. z o.o.     
 • miłośnicy biegów.


     3.  Termin i miejsce:  

 • 18.02.2017 (sobota) godz. 11:00 Leszno – Grzybowo


     4.  Dystans:

 • 10 km


     5.  Trasa:

 • prowadzi drogami leśnymi (możliwość biegu w kolcach ), bardzo wymagająca z licznymi podbiegami , trasa nie posiada atestu, oznaczenia będą co 1 km.    

     6.  Biuro zawodów:

 • w dniu 17.02.2017 w godz. 16-19 firma AMBIT ul. Kąkolewska 21,
 • w dniu 18.02.2017 teren przed Cmentarzem Komunalnym w Lesznie – Grzybowie ul.Osiecka.

 

     7.  Zgłoszenia, opłata:

 • do 11 lutego 2017 na stronie www.maratonleszno.pl,
 • w dniu biegu w godz. 10:00 – 10:45 w biurze zawodów,
 • opłata startowa 30 zł płatna na konto Stowarzyszenia: 

87 1090 2125 0000 0001 1585 0305

w tytule przelewu piszemy: Imię Nazwisko, VIIBG 2017

 • 50 zł zgłoszenia i opłaty w dniu biegu w biurze zawodów.

     8. Organizacja startu:

 • start zawodników nastąpi w grupach po 100 osób,
 • odstęp czasowy między grupami 2 min.,
 • o przydziale do danej grupy startowej decyduje organizator,
 • zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu automatycznie przydzieleni są do ostatniej grupy startowej.

     9.  Klasyfikacja:

 • będzie prowadzona wg czasów netto,
 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca, bez podziału na kategorie wiekowe.

     10.  Uczestnictwo:

 • do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL.

   11.  Wyżywienie:

 • każdy zawodnik na mecie otrzyma ciepłą herbatę i drożdżówkę.

 
   12.  Postanowienia końcowe:
      

 •  organizator przewidział pamiątkowy medal dla wszystkich kończących bieg,
 •  sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg na podstawie indywidualnego pomiaru czasu,
 •  organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 •  organizator nie zapewnia kąpieli po biegu,
 •  uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

 Naszą stronę odwiedziło już
3878726 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas