Menu

Aktualności

„Transplantacja – jesteśmy na TAK”

 

 

 

 
 
REGULAMIN imprezy rekreacyjno-sportowej
 
„Transplantacja – jesteśmy na TAK”
 
 
 
I.                  Cel imprezy:
 
 • Promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta forma leczenia
 • Popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku
 • Integracja środowiska dla rozwoju kultury fizycznej
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 
II.          Organizatorzy i współorganizatorzy:
 
 • I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
 •  Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
 •  Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
 
III.           Biuro zawodów:
 
Biuro zawodów będzie mieścić się w drewnianym domku przy zalewie w Rydzynie.
Czynne będzie w dniu zawodów od godziny 10:00do 11:40
 
 
IV.           Termin i miejsce:
 
26 kwietnia 2015r. godzina 12:00, START i META przy drewnianym domku nad zalewie.
 
 
V.     Dystans:
 
Bieg i jazda na rolkach odbędzie się na dystansie ok 7,5 km, natomiast marsz z kijkami (nordic walking) na dystansie 5 km.
 
 
VI.Trasa
 
Trasa biegu w 50% przebiega drogami o nawierzchni z kostki betonowej oraz w 50% drogami o nawierzchni gruntowej.
Trasa dla rolkarzy i maszerujących z kijkami w 100% przebiegać będzie po drodze o nawierzchni z kostki betonowej.
Bieg zostanie przeprowadzony przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb porządkowych w zakresie bezpieczeństwa i w sprawach organizacyjnych.
 
 
VII.   Zgłoszenia uczestników:
 • W dniu zawodów
 • Limit zgłoszeń wynosi 400 osób.
 
 
VIII. Zasady i warunki uczestnictwa:
 • Do startów dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat oraz podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
 • Brak opłat startowych
 •  Wszyscy rolkarze są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
 • Wykonywany ręczny pomiar czasu będzie miał charakter wyłącznie informacyjny, gdyż organizowana impreza nie ma formy współzawodnictwa.
 • Zainteresowane osoby będą mogły poznać swoje wyniki na stronie internetowej Organizatora imprezy rekreacyjno – sportowej.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przemieszczanie się po zatwierdzonych trasach.
 •  Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Zabrania się przekazywania swojego numeru startowego innej osobie.
 • Pierwszych dwieście osób otrzyma na mecie drobny upominek.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu oraz niezbędnego wyposażenia ochronnego zawodników (kasków, ochraniaczy) jak również serwisu technicznego.
 
IX. Program zawodów:
 
26 kwietnia 2015r. (niedziela)
 
10:00 - 11:40 - rejestracja zawodników,
12:00 Uroczyste otwarcie imprezy sportowo – rekreacyjnej „Transplantacja – jesteśmy na TAK”
12:15 - start biegu
12:18 - start marszu Nordic Walking
12:35 – start biegu na rolkach
Około godz. 14:00 – planowane zakończenie imprezy.
 
 
X. Komisja sędziowska:
 
 • Nadzór nad zawodami i ustalanie kolejnych miejsc prowadzi Komisja Sędziowska
 • W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
 XI. Świadczenia:
 
 • Trasę zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną
 • W okolicach drewnianego domku ustawiony będzie jeden punkt nawadniający.
 
XII. Sprawy organizacyjne:
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Każdego zawodnika obowiązuje strój sportowy odpowiedni dla dyscypliny, w której startuje.
 • Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin. Podpisanie oświadczenia w dniu zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 
XIII. Postanowienia końcowe:
 
 • sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy biegu i marszu, którzy ukończą jedną z konkurencji,
 • organizatorzy pokrywają wyłącznie koszt organizacji zawodów
 • organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej dla marszu nordic walking,
 • uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, w związku z czym wskazane jest zawarcie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt
 • osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach po dostarczeniu podpisanej deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego
 • organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione,
 • komunikat końcowy będzie dostępny w Internecie na stronach www.rok.rydzyna.pl oraz https://www.facebook.com/kampaniaILO?ref=hl
 
Partnerzy:
·       Komenda Miejska Policji w Lesznie
·       Komenda Powiatowa Policji w Rydzynie
·       OSP Rydzyna
·       OSP Dąbcze
·       Wolontariusze
 

Patroni Medialni:

Radio Elka, Gazeta ABC, Gazeta Panorama Leszczyńska, TV Leszno, TV Leszno 24

 

 Sponsorzy:
·     Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
·       Dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury
·       Prywatni sponsorzy
 
 

 Naszą stronę odwiedziło już
4728087 osób


Szczegółowe statystyki


 

 

 

Napisz do nas